UGL Utveckling Grupp Ledare

UGL står för Utveckling av Grupp och Ledare och är en av Sveriges mest populära utbildningar för att förstå medarbetarskap och ledarskap. UGL Lämnar ingen oberörd!

Bakgrund

Utbildningen bygger på senaste forskningen av Susan Wheelan kring grupper och gruppers utveckling kopplat till ledarskap. I dag är UGL en av de mest populära ledarskapsutbildningarna i landet.

Detta är UGL

UGL är en internatutbildning för dig som vill utvecklas som ledare och medarbetare.

Utbildningen riktar sig till personer på alla nivåer och i olika branscher som vill utveckla sitt personliga ledarskap och få ökad förståelse för grupprocesser.

UGL bygger på upplevelsebaserad inlärning. Både styrkor och olikheter tas tillvara för ett effektivt lärande.

Kursen ger dig möjlighet att utveckla:

  • Förmågan att kommunicera
  • Förmågan att ge och ta emot utvecklande feedback
  • Insikt om individens påverkan på gruppens utveckling
  • Förståelse för behovet av olika ledarstilar
  • Förståelsen för konflikters betydelse av gruppens utveckling
  • Självinsikten som ger ökad självkänsla
  • Förmågan att hantera stress
  • Kunskaper kring grupprocesser

Genomförande

Varje UGL- utbildning leds av två certifierade UGL- handledare. Deltagarantalet är minst 8 och max 12 personer. Kursen är en internatutbildning, måndag till fredag. UGL-kursen är krävande, utmanande och samtidigt mycket utvecklande.

Omfattning: 5 dagar på internat

Datum och plats för 2024:

Vecka 17, 22, 37, 43, 48  på Flämslätt

Gruppstorlek: 8-12 personer

Investering per deltagare: 16200 kronor exkl. moms (kost och logi tillkommer med 8700 kr exkl. moms)

Boka kurs