Konflikthantering

Konflikter och motsättningar kan ta mycket energi i en organisation och relation. Vi är alla olika och för att hantera konflikter bör vi först förstå hur vi själva reagerar och agerar i en konfliktsituation. Jag erbjuder ett program där du kan utvecklas och byta erfarenheter med andra.

Programmet har genomförts med gott resultat med deltagare från flera företag i regionen.

Mål & Syfte

Skapa grundläggande kunskap, insikter och förståelse för konflikter och hjälpmedel om hur vi kan handskas och möta andra i konflikter.

Målgrupp

Medarbetare och ledare som vill lära känna sig själva och hur man reagerar i olika situationer och på det sättet öka förståelsen om andra.

Programinnehåll

  • Vad är en konflikt?
  • Myter och sanningar
  • Förlopp och kostnader som konflikter ger
  • Är det normalt med konflikter och vad händer i min grupp?
  • Orsaker till konflikter? Hur kan jag se signalerna på en konflikt?
  • Feedback
  • Konflikthanteringsstilar
  • Organisatoriska orsaker
  • Verktyg

Arbetssätt

Innehållet anpassas i största möjliga mån till deltagarnas behov inom givna ramar.

Material från bla Tomas Jordan, Susan Wheelan och Elias Porter används och teorigenomgångar blandas med uppgifter, övningar, grupparbeten och reflektioner.

Omfattning: 2 dagar
Plats: Flämslätt
Gruppstorlek: 8-12 personer
Investering per deltagare: 5850 kr  exkl moms + faktisk internatkostnad

Boka kurs