Lagledarprogram

Detta lagledarprogram genomförs i ett samarbete med Amtek Components Sweden. Programmet är öppet även för andra företag då vi med fördel ser att det kan vara bra att byta erfarenheter och goda exempel med andra företag.

Mål & syfte

Att ge grundläggande kunskaper om lagarbete och ledarskap.
Få insikt om hur jag och andra påverkar varandra och hur vi fungerar i en grupp.
Bli en mer effektiv lagledare.

Målgrupp

För dig som är lagledare eller med ambition att bli ledare.

Programinnehåll

  • Gruppdynamik
  • Medarbetarskap
  • Att vara lagledare, krav och förväntningar?
  • Feedback
  • Konflikthantering
  • Kommunikation
  • Olika personlighetstyper

Arbetssätt

Innehållet anpassas i största möjliga mån till deltagarnas behov inom givna ramar.
Teorigenomgångar blandas med uppgifter, övningar, grupparbeten och reflektioner
Hemuppgifter ingår mellan dag två och tre.

Omfattning: 3 dagar som är upplagda i två block. (2+1 dag)
Datum: 
Kursen kan också anpassas och hållas som företagsanpassad kurs.
Plats: Falköping
Gruppstorlek: 9-12 personer
Investering per deltagare inkl kurs, fika och mat: Då det är ett samarbete med lokala företag och som AC Components administrerar räknas de faktiska kostnaderna ut efter deltagarantal. Priset kommer att ligga på mella 6000 och 7000 kr

Vid företagsanpassning offerteras kursspris.

Boka kurs