Ledarskapsutbildning – grund

Att ge grundläggande kunskaper om lagarbete och ledarskap. Få insikt om hur jag och andra påverkar varandra och hur vi fungerar i en grupp. Bli en effektivare ledare.

Kursens innehåll

  • Gruppdynamik
  • Medarbetarskap
  • Krav och förändringar
  • Feedback
  • Konflikthantering
  • Kommunikation
  • Olikheter

Målgrupp

Både vana och nya arbetsledare, teamledare och projektledare som vill utveckla ledarskapet och förmågan att bidra till medarbetarnas utveckling.

Övrigt

Innehållet anpassas i största möjliga mån till deltagarnas behov. Teorigenomgångar blandas med uppgifter, övningar, grupparbeten och reflektioner. Hemuppgifter ingår mellan dag två och tre.

Omfattning: 4 dagar

Plats: Flämslätt Kurs- och stiftgård
Deltagare: Max 12 deltagare/tillfälle
Investering: 12300 kr inkl mtrl, lokal,
mat och fika/person

Boka kurs