Ledarskapsutbildning – grund

Att ge grundläggande kunskaper om lagarbete och ledarskap. Få insikt om hur jag och andra påverkar varandra och hur vi fungerar i en grupp. Bli en effektivare ledare.

Kursens innehåll

  • Gruppdynamik
  • Medarbetarskap
  • Krav och förväntningar
  • Feedback
  • Konflikthantering
  • Kommunikation
  • Olikheter

Målgrupp

Både vana och nya arbetsledare, teamledare och projektledare som vill utveckla ledarskapet och förmågan att bidra till medarbetarnas utveckling.

Övrigt

Innehållet anpassas i största möjliga mån till deltagarnas behov. Teorigenomgångar blandas med uppgifter, övningar, grupparbeten och reflektioner. Hemuppgifter ingår mellan dag två och tre.

Omfattning: 4 dagar

Kurstillfälle 2023:

Datum och Plats: 

19-20 sept + 9-10 okt LumberKarle

16-17 okt + 9-10 nov Flämslätt

Deltagare: Max 12 deltagare/tillfälle
Investering: 9950 kr för kursarvode 4 dagar.

Internatkostnad helpension och konferenslokal för båda blocken:

4450 kr på Flämslätt

5550 kr på Lumber&Karle

Boka kurs