Presentationsteknik

I dagens arbetsliv behöver vi ofta prata inför grupper av olika slag. Vi behöver få ut budskap och vara tydliga så att alla förstår. Jag och min kollega erbjuder en kurs där du kan träna och utvecklas.

Programmet har genomförts med gott resultat med deltagare från flera företag i regionen. Referenser lämnas vid begäran.

Mål & Syfte

Att erhålla grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper och insikter.
Att du ska kunna genomföra effektiva och trovärdiga presentationer. Att du ska öka din förmåga till att vara tydlig, påverka och lyssna.

Målgrupp

Alla som behöver förbättra och framför allt träna sin förmåga att tala inför grupp.

Programinnehåll

  • Förberedelser
  • Hjälpmedel
  • Upplägg och manus
  • Nervositet
  • Att använda sig själv som resurs
  • Hantera olika situationer
  • Feedback
  • Inlärningsstilar

Arbetssätt

Innehållet anpassas i största möjliga mån till deltagarnas behov inom givna ramar. Kursen börjar med en halvdag då vi har teorier och diskussioner. Max antal 12 personer. Andra dagen delas gruppen i halvgrupp. (max 6 personer) för att få träna i mindre grupp.  Generellt blandas teorigenomgångar med övningar, grupparbeten och reflektioner.

Hemuppgifter inför egna framträdanden ingår mellan dag 1 och 2.
Vi kommer att vara en liten grupp för att kunna ha möjlighet till trygghet och träning.

Omfattning: 1,5 dagar
Plats: I eller nära Skövde
Gruppstorlek: 12 st första dagen och max 6 st dag 2 då vi tränar.
Investering per deltagare: 6890 kr inkl lokal, material, fika och mat

Boka kurs