Modiga samtal

Här tas såväl medarsamtal som svåra samtal upp. Dessa samtal är viktiga för att såväl chef, medarbetare och verksamhet skall bli mer effektiv och utvecklas.

Jag erbjuder ett program där du kan få grundläggande kunskap om medarbetarsamtalet och svåra samtal samt byta erfarenheter med andra i samma situation.

Mål & Syfte

Ge grundläggande kunskaper om medarbetarsamtalet.
Att kunna genomföra ett målinriktat medarbetarsamtal och svåra samtal med hög kvalitet.

Målgrupp

Ledare som vill medverka till bättre och mer utvecklande samtal.

Programinnehåll

  • Vad är ett medarbetarsamtal?
  • Inför samtalet – Förberedelser
  • efter samtalet
  • Hur börjar man?
  • Samtalsteknik
  • Ge och ta effektiv feedback
  • Vad är ett ”svårt” samtal och hur hanterar jag det?
  • Konsten att lyssna
  • Fallgropar

Arbetssätt

Innehållet anpassas i största möjliga mån till deltagarnas behov inom givna ramar. Teorigenomgångar, diskussioner och praktisk träning kommer att varvas.

Omfattning: 2 dagar
Plats: I eller nära Skövde
Gruppstorlek: 8-12 personer
Investering per deltagare: Då kursen körs åt ett företag och deras nätverk anpassas priset efter antal deltagare. Kontakta mej så berättar jag mer.

Boka kurs