Lagledarprogram

Detta lagledarprogram genomförs i ett samarbete med Amtek Components Sweden. Programmet är öppet även för andra företag då vi med fördel ser att det kan vara bra att byta erfarenheter och goda exempel med andra företag.

 

Mål & syfte

Att ge grundläggande kunskaper om lagarbete och ledarskap.
Få insikt om hur jag och andra påverkar varandra och hur vi fungerar i en grupp.
Bli en mer effektiv lagledare.

Målgrupp

För dig som är lagledare eller med ambition att bli ledare

Programinnehåll

  • Gruppdynamik
  • Medarbetarskap
  • Att vara lagledare, krav och förväntningar?
  • Feedback
  • Konflikthantering
  • Kommunikation
  • Olika personlighetstyper

Arbetssätt

Innehållet anpassas i största möjliga mån till deltagarnas behov inom givna ramar.
Teorigenomgångar blandas med uppgifter, övningar, grupparbeten och reflektioner
Hemuppgifter ingår mellan dag två och tre.

Omfattning: 3 dagar som är upplagda i två block. (2+1 dag)

Datum:

12-13/4 + 23/4

4-5/6 + 18/6

3-4/9 + 18/9

Kursen kan också anpassas och hållas som företagsanpassad kurs.

Plats: Falköping

Gruppstorlek: 9-12 personer

Investering per deltagare inkl kurs, fika och mat: Då det är ett samarbete med lokala företag och som AC Components administrerar räknas de faktiska kostnaderna ut efter deltagarantal. Priset kommer att ligga på mella 6000 och 7000 kr

Vid företagsanpassning offerteras kursspris.

 


Boka här

Kurser

Enskild coachning

För dej som vill utvecklas som individ genom coachning.

Du kan ta upp det som du funderar på och själv komma vidare genom att få frågor och nya tankesätt som utvecklar det du själv vill och kan göra.

Läs mer här

UGL Utveckling Grupp Ledare

UGL står för Utveckling av Grupp och Ledare och är en av Sveriges mest populära utbildningar för att förstå medarbetarskap och ledarskap.

UGL Lämnar ingen oberörd!

Läs mer här

Ledarskapsutbildning - grund

Att ge grundläggande kunskaper om lagarbete och ledarskap.
Få insikt om hur jag och andra påverkar varandra och hur vi fungerar i en grupp.
Bli en effektivare ledare.

Läs mer här

Presentationsteknik

11 juni + 12: eller 13:e Juni

 I dagens arbetsliv behöver vi ofta prata inför grupper av olika slag. Vi behöver få ut budskap och vara tydliga så att alla förstår. Jag och min kollega erbjuder en kurs där du kan träna och utvecklas.

Läs mer här

Konflikthantering

Konflikter och motsättningar kan ta mycket energi i en organisation och relation. Vi är alla olika och för att hantera konflikter bör vi först förstå hur vi själva reagerar och agerar i en konfliktsituation. Jag erbjuder ett program där du kan utvecklas och byta erfarenheter med andra.

Läs mer här

Lagledarprogram

Detta lagledarprogram genomförs i ett samarbete med Amtek Components Sweden. Programmet är öppet även för andra företag då vi med fördel ser att det kan vara bra att byta erfarenheter och goda exempel med andra företag.

Läs mer här

Medarbetarsamtal

Det regelbundet återkommande medarbetarsamtalet är viktigt för att såväl chef, medarbetare och verksamhet skall bli mer effektiv och utvecklas.

Läs mer här