Presentationsteknik

11 juni + 12: eller 13:e Juni

 I dagens arbetsliv behöver vi ofta prata inför grupper av olika slag. Vi behöver få ut budskap och vara tydliga så att alla förstår. Jag och min kollega erbjuder en kurs där du kan träna och utvecklas.

Programmet har genomförts med gott resultat med deltagare från flera företag i regionen. Referenser lämnas vid begäran.

Mål & Syfte

Att erhålla grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper och insikter.
Att du ska kunna genomföra effektiva och trovärdiga presentationer. Att du ska öka din förmåga till att vara tydlig, påverka och lyssna.

Målgrupp

Alla som behöver förbättra och framför allt träna sin förmåga att tala inför grupp.

Programinnehåll

Förberedelser
Hjälpmedel
Upplägg och manus
Nervositet
Att använda sig själv som resurs
Hantera olika situationer
Feedback
Inlärningsstilar

Arbetssätt

Innehållet anpassas i största möjliga mån till deltagarnas behov inom givna ramar. Kursen börjar med en halvdag då vi har teorier och diskussioner. Max antal 12 personer. Andra dagen delas gruppen i halvgrupp. (max 6 personer) för att få träna i mindre grupp.  Generellt blandas teorigenomgångar med övningar, grupparbeten och reflektioner.

Hemuppgifter inför egna framträdanden ingår mellan dag 1 och 2.
Vi kommer att vara en liten grupp för att kunna ha möjlighet till trygghet och träning.

Omfattning
1,5 dagar


Kursdatum

 

11 juni + 12: eller 13:e Juni

Plats
I eller nära Skövde

Gruppstorlek
12 första fdagen och max 6 dag 2 då vi tränar.

Investering per deltagare
6890 kr inkl lokal, material, fika och mat


Boka här

Kurser

Enskild coachning

För dej som vill utvecklas som individ genom coachning.

Du kan ta upp det som du funderar på och själv komma vidare genom att få frågor och nya tankesätt som utvecklar det du själv vill och kan göra.

Läs mer här

UGL Utveckling Grupp Ledare

UGL står för Utveckling av Grupp och Ledare och är en av Sveriges mest populära utbildningar för att förstå medarbetarskap och ledarskap.

UGL Lämnar ingen oberörd!

Läs mer här

Ledarskapsutbildning - grund

Att ge grundläggande kunskaper om lagarbete och ledarskap.
Få insikt om hur jag och andra påverkar varandra och hur vi fungerar i en grupp.
Bli en effektivare ledare.

Läs mer här

Presentationsteknik

11 juni + 12: eller 13:e Juni

 I dagens arbetsliv behöver vi ofta prata inför grupper av olika slag. Vi behöver få ut budskap och vara tydliga så att alla förstår. Jag och min kollega erbjuder en kurs där du kan träna och utvecklas.

Läs mer här

Konflikthantering

Konflikter och motsättningar kan ta mycket energi i en organisation och relation. Vi är alla olika och för att hantera konflikter bör vi först förstå hur vi själva reagerar och agerar i en konfliktsituation. Jag erbjuder ett program där du kan utvecklas och byta erfarenheter med andra.

Läs mer här

Lagledarprogram

Detta lagledarprogram genomförs i ett samarbete med Amtek Components Sweden. Programmet är öppet även för andra företag då vi med fördel ser att det kan vara bra att byta erfarenheter och goda exempel med andra företag.

Läs mer här

Medarbetarsamtal

Det regelbundet återkommande medarbetarsamtalet är viktigt för att såväl chef, medarbetare och verksamhet skall bli mer effektiv och utvecklas.

Läs mer här