Medarbetarsamtal

Det regelbundet återkommande medarbetarsamtalet är viktigt för att såväl chef, medarbetare och verksamhet skall bli mer effektiv och utvecklas.

 

Jag erbjuder ett program där du kan få grundläggande kunskap om medarbetarsamtalet och byta erfarenheter med andra i samma situation.

Mål & Syfte

Ge grundläggande kunskaper om medarbetarsamtalet.
Att kunna genomföra ett målinriktat medarbetarsamtal med hög kvalitet.

Målgrupp

Ledare som vill medverka till bättre och mer utvecklande samtal

Programinnehåll

  • Vad är ett medarbetarsamtal?
  • Inför samtalet - Förberedelser
  • Hur börjar man?
  • Samtalsteknik
  • Ge och ta effektiv feedback
  • Konsten att lyssna
  • Efter samtalet
  • Fallgropar

Arbetssätt

Innehållet anpassas i största möjliga mån till deltagarnas behov inom givna ramar. Teorigenomgångar, diskussioner och praktisk träning kommer att varvas.

Omfattning: 2 dagar

Datum: 5-6 april

Plats: I eller nära Skövde

Gruppstorlek: 8-12 personer

Investering per deltagare: Då kursen körs åt ett företag och deras nätverk anpassas priset efter antal deltagare. Kontakta mej så berättar jag mer.


Boka här

Kurser

Enskild coachning

För dej som vill utvecklas som individ genom coachning.

Du kan ta upp det som du funderar på och själv komma vidare genom att få frågor och nya tankesätt som utvecklar det du själv vill och kan göra.

Läs mer här

UGL Utveckling Grupp Ledare

UGL står för Utveckling av Grupp och Ledare och är en av Sveriges mest populära utbildningar för att förstå medarbetarskap och ledarskap.

UGL Lämnar ingen oberörd!

Läs mer här

Ledarskapsutbildning - grund

Att ge grundläggande kunskaper om lagarbete och ledarskap.
Få insikt om hur jag och andra påverkar varandra och hur vi fungerar i en grupp.
Bli en effektivare ledare.

Läs mer här

Presentationsteknik

11 juni + 12: eller 13:e Juni

 I dagens arbetsliv behöver vi ofta prata inför grupper av olika slag. Vi behöver få ut budskap och vara tydliga så att alla förstår. Jag och min kollega erbjuder en kurs där du kan träna och utvecklas.

Läs mer här

Konflikthantering

Konflikter och motsättningar kan ta mycket energi i en organisation och relation. Vi är alla olika och för att hantera konflikter bör vi först förstå hur vi själva reagerar och agerar i en konfliktsituation. Jag erbjuder ett program där du kan utvecklas och byta erfarenheter med andra.

Läs mer här

Lagledarprogram

Detta lagledarprogram genomförs i ett samarbete med Amtek Components Sweden. Programmet är öppet även för andra företag då vi med fördel ser att det kan vara bra att byta erfarenheter och goda exempel med andra företag.

Läs mer här

Medarbetarsamtal

Det regelbundet återkommande medarbetarsamtalet är viktigt för att såväl chef, medarbetare och verksamhet skall bli mer effektiv och utvecklas.

Läs mer här