Leadership by Heart

Utvecklingsdagar för Qvinnor som vill utveckla sitt personliga ledarskap.

 

Mål & Nytta

Kursen Leadership by Heart ger kunskap och insikt om det egna personliga ledarskapet.

Du får möjlighet att ta fram dina drivkrafter, att förstå hur en grupp fungerar samt hur gruppen och du påverkar varandra. Under trygga former får du kunskap, prövar och reflekterar och blir därigenom stärkt i ditt personliga ledarskap. Du är sen redo att ta nästa steg i livet.

Målgrupp

Du qvinna som vill utvecklas i ditt personliga ledarskap. Din roll i arbets-livet kan vara allt från chef till medarbetare i olika roller och befattningar.Funderar du kanske på en annan befattning? Kanske har du fått frågan men inte tagit ställning ännu.

Programinnehåll

Nuläge i livet:
Här lär du känna dig själv, dina drivkrafter och dina mål i nuläget.

Förståelse för oss själva och våra olikheter:

Vi gör ett IDI beteendetest som tar fram din egen beteendestil. Du får också kunskap, teori och förståelse för övriga beteendestilar och hur de påverkar varandra.

Du lär dig mer om kommunikation och olika sätt att närma sig varandra, allt utifrån våra inbördes olikheter.

Vi arbetar enligt senaste forskningen inom grupputveckling baserad på Susann Wheelans teorier om olika utvecklingsstadier och behov hos individen.

Erfarenhetsutbyte:
Det kommer att finnas tid till att ta upp egna dilemman / “personliga case”
som du vill komma vidare med.

Feedback:
Röda tråden i programmet är utvecklande feedback som du får och ger med stöd inom gruppen.

Arbetssätt

I processen med att uppnå ökad självkännedom är vi en grupp på 8-12 qvinnor, där innehållet anpassas till ditt och övriga deltagares behov, inom programmets ramar.

Vi varvar teori, diskussioner, uppgifter, träning, test och reflektioner.
Eftersom denna arbetsprocess pågår intensivt under såväl dag- som kvälls-tid är kursen förlagd till internat.

Omfattning: 3 + 2 dagar på internat

Datum: Kursen hålls på förfrågan, ingen öppen kurs inbokad för tillfället

Plats: Flämslätts kursgård, Lerdala

Gruppstorlek: 8-12 personer

Investering per deltagare: 13 900 kronor exkl. moms (kost och logi tillkommer med 6550 kr exkl. moms) Offereras då kursen anpassas till specifikt företag


Boka här

Kurser

Enskild coachning

För dej som vill utvecklas som individ genom coachning.

Du kan ta upp det som du funderar på och själv komma vidare genom att få frågor och nya tankesätt som utvecklar det du själv vill och kan göra.

Läs mer här

UGL Utveckling Grupp Ledare

UGL står för Utveckling av Grupp och Ledare och är en av Sveriges mest populära utbildningar för att förstå medarbetarskap och ledarskap.

UGL Lämnar ingen oberörd!

Läs mer här

Ledarskapsutbildning - grund

Att ge grundläggande kunskaper om lagarbete och ledarskap.
Få insikt om hur jag och andra påverkar varandra och hur vi fungerar i en grupp.
Bli en effektivare ledare.

Läs mer här

Presentationsteknik

11 juni + 12: eller 13:e Juni

 I dagens arbetsliv behöver vi ofta prata inför grupper av olika slag. Vi behöver få ut budskap och vara tydliga så att alla förstår. Jag och min kollega erbjuder en kurs där du kan träna och utvecklas.

Läs mer här

Konflikthantering

Konflikter och motsättningar kan ta mycket energi i en organisation och relation. Vi är alla olika och för att hantera konflikter bör vi först förstå hur vi själva reagerar och agerar i en konfliktsituation. Jag erbjuder ett program där du kan utvecklas och byta erfarenheter med andra.

Läs mer här

Lagledarprogram

Detta lagledarprogram genomförs i ett samarbete med Amtek Components Sweden. Programmet är öppet även för andra företag då vi med fördel ser att det kan vara bra att byta erfarenheter och goda exempel med andra företag.

Läs mer här

Medarbetarsamtal

Det regelbundet återkommande medarbetarsamtalet är viktigt för att såväl chef, medarbetare och verksamhet skall bli mer effektiv och utvecklas.

Läs mer här

Leadership by Heart

Utvecklingsdagar för Qvinnor som vill utveckla sitt personliga ledarskap.

Läs mer här