• Många vill och alla kan utvecklas!

  Många vill och alla kan utvecklas!

  Jag skapar förutsättningar
  för att människor själva ska kunna
  utveckla och skapa ett bra liv i
  trivsel och framgång.

 • Många vill och alla kan utvecklas!

  Många vill och alla kan utvecklas!

  För att lyckas och få framgång krävs
  mål, självinsikt och träning.

 • Många vill och alla kan utvecklas!

  Många vill och alla kan utvecklas!

  Personlig utveckling är ett led i att
  utvecklas som ledare och gruppmedlem.

 • Många vill och alla kan utvecklas!

  Många vill och
  alla kan utvecklas!

 • Många vill och alla kan utvecklas!

  Många vill och
  alla kan utvecklas!

 • Många vill och alla kan utvecklas!

  Många vill och
  alla kan utvecklas!

Välkommen till IBLÅ Utveckling

Personlig utveckling är ett led i att utvecklas som ledare och gruppmedlem.

Jag arbetar för att bidra till din och ditt företags utveckling inom ledarutveckling, grupputveckling, coachning och pedagogik.

I huvudsak skräddarsyr jag program efter ditt behov men har också öppna kurser.

Min kompetens, erfarenhet och kontaktnät inom ledarutveckling, grupputveckling och pedagogik gör mig till ett intressant val när du ska välja samarbetspartner till ditt utvecklingsprogram.

Kurser som finns färdiga eller kan anpassas

Enskild coachning

För dej som vill utvecklas som individ genom coachning.

Du kan ta upp det som du funderar på och själv komma vidare genom att få frågor och nya tankesätt som utvecklar det du själv vill och kan göra.

Läs mer här

UGL Utveckling Grupp Ledare

UGL står för Utveckling av Grupp och Ledare och är en av Sveriges mest populära utbildningar för att förstå medarbetarskap och ledarskap.

UGL Lämnar ingen oberörd!

Läs mer här

Ledarskapsutbildning - grund

Att ge grundläggande kunskaper om lagarbete och ledarskap.
Få insikt om hur jag och andra påverkar varandra och hur vi fungerar i en grupp.
Bli en effektivare ledare.

Läs mer här

Presentationsteknik

11 juni + 12: eller 13:e Juni

 I dagens arbetsliv behöver vi ofta prata inför grupper av olika slag. Vi behöver få ut budskap och vara tydliga så att alla förstår. Jag och min kollega erbjuder en kurs där du kan träna och utvecklas.

Läs mer här

Konflikthantering

Konflikter och motsättningar kan ta mycket energi i en organisation och relation. Vi är alla olika och för att hantera konflikter bör vi först förstå hur vi själva reagerar och agerar i en konfliktsituation. Jag erbjuder ett program där du kan utvecklas och byta erfarenheter med andra.

Läs mer här

Lagledarprogram

Detta lagledarprogram genomförs i ett samarbete med Amtek Components Sweden. Programmet är öppet även för andra företag då vi med fördel ser att det kan vara bra att byta erfarenheter och goda exempel med andra företag.

Läs mer här

Medarbetarsamtal

Det regelbundet återkommande medarbetarsamtalet är viktigt för att såväl chef, medarbetare och verksamhet skall bli mer effektiv och utvecklas.

Läs mer här